ปรับแต่งระบบหลัก

เปิดให้บริการ ปิดปรับปรุง

ไทย


ไอค่อนเล็กๆ ขนาด 16*16 pixels โดยชนิดของไฟล์ จะมีนามสกลุล favicon.ico มีไว้บอกถึงความเป็นเจ้าของเว็บไซต์


โลโก้แสดงลักษณะของเว็บไซต์ ในที่นี่จะไม่กำหนดขนาด


จะแสดงบนไตเติ้ลบาร์ เสิร์ซเอนจิ้น จะนำไปทำหัวข้ออินเด็กซ์ เพื่อสร้างลิงค์มาที่เว็บไซต์ของคุณ


จะแสดงในส่วน เมต้าแทค ซึ่งเสิร์ซเอนจิ้น จะสนใจข้อมูลนี้ เพื่อสร้างลิงค์มาที่เว็บไซต์ของคุณ


เป็นคำที่ เสิร์ซเอ็นจิ้น ไว้ค้นหาเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้นควรใส่คำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณเท่านั้น


สำคัญ URL เว็บไซต์ของท่านจะใช้งานที่ หน้าเว็บเอนกประสงค์ และที่เก็บไฟล์, ดังนั้นควรป้อน URL ของเว็บท่านเสมอ


จะแสดงอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ท่าน หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ สามารถใส่แทค <BR> ขั้นกลางข้อความนั้นได้


Facebook URL วิธีทำ URL Fanpage http://www.facebook.com/username

PX

PX