ตำแหน่งพื้นที่แบนเนอร์ลิงค์

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
ลำดับ แสดง ข้อมูลตำแหน่งพื้นที่แบนเนอร์ลิงค์
พื้นที่ตำแหน่ง B [265x265 px]
พื้นที่ตำแหน่ง A [265x220 px]